Prodaja – prodajni kanali

Organizacija prodaje u službi kupaca

  • Veliki broj prodavača misli da dubinsko poznavanje kupčevogposlovanja i kupčeve industrije nije njihov posao.
  • Da li je Vaša organizacija prodaje postavljena tako da usmjerava prodavače prema rješavanju problema kupaca ili ih navodi da prodaju proizvode?
  • Prodaja orjentirana prema kupcima znači da je prodajna funkcija usko povezana sa tržišnim segmentima, rješava njihove probleme ( potrebe) i tako kreira dodatnu vrijednost za kupca.
  • Postavka organizacije prodaje uvažavajući matematiku:
  • Npr. 20% klijenata ima 80% kupovnog potencijala
  • Stoga će 80% prodajnih resursa biti potrebno usmjeriti u kombinaciju 20% najvećih i najpotentnijih klijenata.

Različiti kanali prodaje

Kataloška prodaja

Telefonska prodaja

WEBSHOP

Partnerski program