Analiza i izvještavanje

Poslovno izvještavanje od ključne je važnosti za svako poduzeće

  1. Pruža jasnu i dubinsku percepciju situacije Poslovni izveštaj igra važnu ulogu u upravljanju organizacijom. Poslovni izveštaji pomažu kompaniji da prati trenutni napredak i postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.Taj trenutni finansijski scenario se može efikasno analizirati i na taj način može pomoći kompaniji da preduzme neophodne korake za dalje povećanje profita. 
  2. Usklađenost sa ključnim indikatorima učinka Poslovni izveštaj se obično priprema imajući na umu ključne pokazatelje učinka. Dakle, dobar poslovni izveštaj pomaže organizaciji da zadrži svoje strategije u skladu sa ključnim pokazateljima učinka i na taj način joj pomaže da postigne svoje ciljeve glatko i brzo.
  3. Rešavanje postojećeg problema u preduzeću Ponekad se u kompaniji može pojaviti problem koji se mora brzo i efikasno rešiti. U takvim slučajevima, polazna tačka je obično priprema poslovnog izveštaja koji će pomoći u određivanju daljih koraka.
  4. Pomaže u marketingu Bilo da se radi o poboljšanju stabilnog poslovanja ili prodoru na nova tržišta, poslovni izveštaj je izuzetno važan za dizajniranje savršene marketinške strategije za određene situacije.

Primjeri izveštaja naših korisnika:

analiza prodaje i usporedba po mjesecima, analiza prodaje po regijama

analiza prodaje po godinama i kvartalima, planirana/realizovana analiza

analiza prodaje po partnerima, analiza prodaje po proizvodima, analiza prodaje po grupama proizvoda

analiza neusaglašenosti, analiza nabavnih i prodajnih cena, kontrola i analiza radnih naloga i dr.